www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Oppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Pohimaarus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Personal
Ajalugu
Vabad ametikohad
 

Lasteaiast

Kuusalu Lasteaed Jussike on Kuusalu valla hallatav koolieelne lasteasutus 1,5 kuni 7 aastastele lastele. Lasteaed asub looduskaunis kohas Kordejaanil, Kuusalu aleviku taga metsatukas. Õppe- ja kasvatustegevus toimub meie lasteaias eesti keeles. Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Lasteaial on õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks  alates 26. veebruarist 2002 Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 1998HM (pikendatud 06.12.2007, nr 1998HTM). Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kuusalu vald.


                      Lasteaia moto: „Kasvatus on lapse kasvamise saatmine”.

                                                                                             (R. Wilenius)


Jussikese üheksas rühmas on kohti 170 lapsele.

Oleme avatud tööpäevadel. Lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00. 

Kuusalu on kiiresti arenev ja lasterikas piirkond. Kaunis loodus, linna- ja mereranna lähedus toob siia elama noori lastega peresid, millest tulenevalt on laste arv viimastel aastatel pidevalt kasvanud.

 

 

 


 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa