www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Meie põhiväärtused

Meie lasteaia põhiväärtuste keskmes on laps.

Lapsest lähtumine (eakohasus, valikute võimaldamine, turvalisus, mängulisus, loomingulisus)

Avatus (koostööle, uuendustele)

Positiivsus (rõõmsameelsus, sõbralikkus, heatahtlikkus, ausus, huumorimeel, tegutsemislust)

Sallivus ja hoolivus (lugupidamine enda ja teiste vastu, tervisest ja kaaslastest hoolimine, abivalmidus, viisakus, märkamine, empaatiavõime)

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa