www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Lasteaia struktuur ja rühmade töökorraldus

Kuusalu Lasteaed Jussike on lasteaed 1,5 kuni 7 aastastele lastele. Meie lasteaias on 9 rühma.

Rühmad 2021/2022 õppeaastal:
 • 2 sõimerühma 1,5 - 3 aastastele lastele
 • 5 lasteaiarühma 3 - 6 aastastele lastele
  • 2 rühma 3 - 4 aastastele lastele
  • 1 rühm 4 - 5 aastastele lastele
  • 2 rühma 5 - 6 aastastele lastele
 • 2 lasteaiarühma 6 - 7 aastastele lastele

 Rühmade komplekteerimise põhimõte

 • Lapsed võetakse lasteaeda vastu alates 1,5 aastaseks saamisest. Rühmad komplekteeritakse 31. augustiks.
 • Rühmad komplekteeritakse üldjuhul ühevanustest lastest. Samasse rühma paigutatakse lapsed, kes on sündinud aasta jooksul alates 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini.
 • Sega - ja liitrühmi komplekteeritakse juhul, kui ühte vanusegruppi kuuluvaid lapsi ei ole terve rühma jagu.
 • Sobitusrühma moodustamine toimub vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ning haridus- ja teadusministri määrusele.
Rühmade töökorraldus
 • Lasteaias on pikapäeva- ehk valverühmade süsteem. Hommikuti ja õhtuti kogutakse lapsed pikema lahtiolekuajaga rühmadesse.
 • neli rühma töötab lahtiolekuajaga 7.00 - 19.00
 • neli rühma töötab lahtiolekuajaga 8.00 - 17.00
 • üks rühm töötab lahtiolekuajaga 7.45 - 18.15

Juulikuus töötab lasteaias vajadusel valverühm.

Lasteaia juures tegutseb beebikool ja neli huviringi.

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa