www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Lasteaia põhimäärus

Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja lasteaia põhimäärusest. Lasteaia põhimäärusega kehtestatakse:

  • lasteaia liik ja struktuur
  • hoolekogu ja direktori pädevus
  • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alused
  • laste ja lastevanemate õigused ja kohustused
  • õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused
  • lasteaia rahastamine ja järelevalve
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa