www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

  • Koosolek septembris lasteaeda tulevate uute  laste vanematele toimub 13. juunil kell 18.00 lasteaia saalis.
  • 2023/2024 õppeaastal ei ole vabu kohti 4 - 5 ja 5 - 6 aastastele lastele.
  • Meie lasteaed osales septembris 2022 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projektis "Kuusalu Jussikese loodusesõbrad". Osalemine KIK projektides võimaldab korraldada väljasõite erinevatesse looduskeskkondadesse, aktiivõppeprogrammid aitavad kaasa õppetegevuse mitmekesistamisele. Siilipere ja Liblikapere koolieelikud osalesid Tallinna Loomaaia õppeprogrammides "Jääkaru ja Arktika elustik" ning "Kus loomad elavad". Projekti rahastus  400 eurot.
  • Kuusalu Hariduse Tugikeskusest osutavad meie lasteaias teenust eripedagoogid Elo Siska ja Piret Kukk, logopeed Kadri Kuuse ning tervishoiutöötaja Tatjana Niit.
  • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa