www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • 11. ja 12. detsembril korraldab lasteaiapere koostöös hoolekoguga heategevusliku jõulukohviku ja -loosi. Loosipileti hind 1 €. Saali kaunistab Päkapikumaa ja jõulukaunistuste väljapanek. Avatud on jõulukaartide meisterdamise tuba. Kohvikusse ootame müügiks küpsetisi, loosi tarbeks sobivaid esemeid. Saadud tulust arendatakse lasteaia õueala. Kohvik on avatud 16.00 - 18.30. Ootame mõnusast jõuluootuse meeleolust osa saama!
 • 2018. aasta jõulukohviku ja -loosi tulust on lasteaiale soetatud kaks digifotoaparaati 327,96 € tükk ja CD-mängija saali helisüsteemile hinnaga 408,90 €. Kogukulu 1 064,82 €. Täname veelkord panustamise eest!
 • Alates 1. septembrist osutavad meie lasteaias teenust kolm Kuusalu Hariduse Tugikeskuse spetsialisti: logopeed Vilve Luik, eripedagoog Krislyn Luus ja tervishoiutöötaja Marju Meesak.
 • Vabu kohti ei ole 4 - 6 aastaste laste rühmades.
 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas meie lasteaia keskkonnateadlikkuse projekti "Kuusalu Jussike uurib loomade elu erinevates elupaikades" 500 euroga. Projektis osalesid 2019/2020 õppeaastal koolieelikute rühmad. 
 • 29. märtsil osalesid meie õpetajad ettekannetega valla hariduskonverentsi töötubades. Teemad ja esitajad: "Terviseedendus, õuesõpe, liikumine ja liikluskasvatus" - õppealajuhataja Ülle Rekk ja liikumisõpetaja Klaarika Kuslap; "Traditsioonilised üritused koostöös lapsevanematega" - õpetajad Maila Tamm ja Kaire Altosaar. Oli sisukas ja töökas päev.
 • 28. märtsil osalesid Siilipere 5 - 6 aastased lapsed etendusega "Hiir, vähk ja sitikas" Kiili Lasteaias toimunud Harjumaa lasteaedade teatripäeval "Karsumm15". Lavastuse stsenaariumi kirjutas õpetaja Kristi Valk. Lavastus õpiti selgeks õpetajate Triin Roosi ja Kristi Valki juhendamisel, muusikalise poolega toetas muusikaõpetaja Anneli Rumm. 26. märtsil esineti lasteaiaperele. Väga vahva etendus, lapsed esinesid tublilt ja julgelt!
 • 11. - 22. märts korraldas lasteaed tagasisideküsitluse lapsevanematele. Osalus oli muljet avaldav - 61 % (aastal 2017 53,8 %). Küsitluse tulemusel hindavad lapsevanemad lasteaia tegevust valdavalt väga heaks või heaks, negatiivsete hinnangute osakaal oli sarnaselt varasemate aastate uuringutega väga väike. Tulemustega on võimalik tutvuda kõikidel lapsevanematel ja töötajatel. Tulemusi analüüsitakse hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus. Täname tagasiside ja aktiivse osaluse eest! Järgmine küsitlus toimub kevadel 2021.
 • Meie lasteaed osaleb OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk on uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga. Uuringu koordinaator on õppealajuhataja Ülle Rekk ylle.rekk@kuusalu.ee.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust. 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa