www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks on lasteaias kehtestatud kuni 30. aprillini mitmed piirangud, millest palume äärmiselt vastutustundlikult kinni pidada:
  • Lasteaeda on oodatud ainult need lapsed, kelle hoiuks ei ole mingeid muid võimalusi;
  • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta;
  • Lapse haigestumisest koroonaviirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada;
  • Ruumide ristkasutuse vältimise eesmärgil jäävad ära kõik muusika- ja liikumistegevused, saalidesse kavandatud rühmade ja  ülemajalised üritused, ka rühmaruumidesse planeeritud üritused koos vanematega. Lapsed püsivad oma rühmaruumide piires;
  • Peatub huviringide ja beebikooli tegevus;
  • Ära jäävad kõik väljasõidud;
  • Logopeedi ja eripedagoogi tegevusi ei toimu;
  • Peatub uute laste vastuvõtt;
  • Õuealal viibitakse rühmade kaupa eraldatult;
  • Peatuvad kõik töökoosolekud;
  • Peatunud on valverühmade tegevus. Kõik rühmad on avatud 7.00 kuni laste kojuminekuni;
  • Väljast inimesed (ka lapsevanemad) hoonesse ei pääse;
  • Lapsevanematel palume saata lapsed välisukselt rühma, rühma töötajatega suhtlevad lapsevanemad e-posti vahendusel või telefoni teel. Ka lastele järele tulles ei sisene vanemad hoonesse. Rühmade välisustel on tööl olevate töötajate telefoninumbrid;
  • Peale välisreisi on kohustus lapsed 14 päeva kodus hoida. Välisministeeriumi info;
  • Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida;
  • Hoiame ka omavahel distantsi ja peame kinni hügieenist. Terviseameti info;
  • Tervishoiutöötaja kontaktid: 58 145 227 ja marju.meesak@kuusalu.ee;
  • Alates 16. märtsist kuni kriisiperioodi lõpuni on kõik lapsed lasteaia osalustasust vabastatud. Maksumääruse muutmine toimub aprilli volikogus;
  • Olgem hoolivad, rõõmsad ja terved!
 • Kuusalu valla hariduskonverents on lükatud seoses riigis kehtestatud eriolukorraga edasi.
 • Eelinformatsioon juulikuise valverühma moodustamisest Kuusalu vallas. Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 01. - 19. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 20. - 31. juuli. Osalustasu (36 €) kuulub tasumisele sõltumata kohal käidud päevade arvust. Toiduraha arvestatakse eelnevalt nädalate kaupa sõlmitud lepingu alusel. Toiduraha päevamaksumus on 2 €. Arveldamine toimub ettemaksuna juunikuu lõpus. Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivatel lapsevanematel on võimalik sõlmida sellekohaseid lepinguid 01. aprill - 14. juuni. Taotluse vorm.
 • Jõulukohvikust ja -loosist laekus kokku 1 241,04 €, sh kohvikust 721,40 €, loosist 490 €, annetustena 29,64 €. Jõululoosi peaauhinna, kaasaskantava kõlari, võitis 2-aastane Cassidy Anita Oravate rühmast. Heategevuslikust tulust vahetatakse lasteaia õuealal välja laste lemmikuks kujunenud ja seetõttu ka läbi mängitud laua- ja istekomplekt. Täname kõiki, kes ürituse kordaminekusse panustasid. Oli mõnus sissejuhatus jõuluõhtutele.
 • Kuusalu Hariduse Tugikeskusest osutavad meie lasteaias teenust: logopeed Vilve Luik, eripedagoog Krislyn Luus ja tervishoiutöötaja Marju Meesak.
 • Vabu kohti ei ole 4 - 6 aastaste laste rühmades.
 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas meie lasteaia keskkonnateadlikkuse projekti "Kuusalu Jussike uurib loomade elu erinevates elupaikades" 500 euroga. Projektis osalesid 2019/2020 õppeaastal koolieelikute rühmad. 
 • 1. - 22. märts korraldas lasteaed tagasisideküsitluse lapsevanematele. Osalus oli muljet avaldav - 61 % (aastal 2017 53,8 %). Küsitluse tulemusel hindavad lapsevanemad lasteaia tegevust valdavalt väga heaks või heaks, negatiivsete hinnangute osakaal oli sarnaselt varasemate aastate uuringutega väga väike. Tulemustega on võimalik tutvuda kõikidel lapsevanematel ja töötajatel. Tulemusi analüüsitakse hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus. Täname tagasiside ja aktiivse osaluse eest! Järgmine küsitlus toimub kevadel 2021.
 • Meie lasteaed osaleb OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk on uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga. Uuringu koordinaator on õppealajuhataja Ülle Rekk ylle.rekk@kuusalu.ee.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa